Lux-waarden

In de zakelijke markt is het heel belangrijk dat er naar lux-waarden wordt gekeken. Lux is de eenheid van verlichtingssterkte, de hoeveelheid licht dat op een bepaald oppervlakte terecht komt. Het aantal lumen per vierkante meter = lux.

Onderstaande tabel geeft de aanbevolen gemiddelde lux waarde aan. In deze tabel wordt uitgegaan van de volgende punten:

- werkvlakken op 0,8 meter
- plafondhoogte van 2,8 meter
- gelijkmatige armatuur verdeling
- reflectie waarden: 70% plafond, 50% muren en 30% vloer
- depreciatie factor 0,55
 
Toepassing Aanbevolen Lux waarde
   
Hotels - Restaurants:  
  Entree 100
  Receptie 200
  Eetzaal 150 - 200
  Keuken 700
  Conferentie ruimte  300 - 400
   
Service- en verkoopruimten  
  Beurzen  - Tentoonstellingen 300
  Supermarkt 700
  Boutiques 450 - 500
  Retailers 700
  Opticien -Horlogemakers 1500
  Beauty Salons 750
  Kassa omgeving 500
  Etalages  800 - 1000
   
Kantoren  
  Open kantoor afdeling 450 - 500
  Technisch kantoor - Tekenkamer 750
  Vergader ruimte  300 - 500
   
Theater - Bioscoop  
  Entree, Trap, Auditorium  450 - 500
   
Kerk  
  Congregatie ruimte   50 - 100 - 150
   
Sport Centra  
  Gymzalen 300 - 500
  Zwembad  300 - 500
   
Ziekenhuizen  
  Hal, trap 200
  Kantoor 300 - 500
  Patienten afdeling  500
   
Scholen  
  Klas lokalen 300 - 500
  Bord ruimte  300 - 500 - 750
   
Woning  
  Badkamer 100
  Kamer 300
  Keuken 300
  Hal  200 - 300 - 500
   
Parkeergelegenheid  
  Buiten algemeen  80 - 100
   
   
   
   
Verlichtingssterktebereiken

De verlichtingssterkte die wordt aanbevolen voor een specifieke activiteit zal gedeeltelijk afhangen van de aard van die activiteit (met name de visuele moeilijkheidsgraad) en gedeeltelijk van het ontwerp van de betreffende ruimte (voornamelijk de lichtheid van de omgeving).

In de tabel is de aanbevolen verlichtingssterkte weergegeven voor verschillende gebieden en activiteiten, gebaseerd op de hiervoor gespecificeerde schaal. De waarden zijn gemiddelde minimumverlichtingssterkten over het taakgebied. Daarom mogen de verlichtingssterkten nooit onder deze waarden komen, ongeacht de leeftijd van de installatie.

 Aanbevolen verlichtingssterkte (lux)

 Soort gebied of activiteit
30 Loopzones en werkgebieden buiten
100 Loopzones, eenvoudige oriëntatie of korte bezoeken
150 Kamers die niet voortdurend gebruikt worden voor werkdoeleinden 
300 Visueel eenvoudige taken
500 Gemiddelde visuele taken
750 Visueel veeleisende taken
1000 Taken met moeilijke visuele eisen
1500 Taken met speciale visuele eisen
2000 Zeer inspannende visuele taken

 
De waarden gelden voor normale visuele omstandigheden en de volgende factoren worden in aanmerking genomen:
- eisen voor visuele taken
- veiligheid
- psycho-fysiologische aspecten, zoals visueel comfort en welzijn
- zuinigheid
- praktijkervaring

De verlichtingssterkte moet worden verhoogd als:
- ongewoon lage reflectiefactoren en/of contrasten aanwezig zijn voor de taak
- visueel werk kritisch is
- fouten duur zijn om te herstellen
- nauwkeurigheid of hogere productiviteit van groot belang is
- de visuele capaciteit van de werker beneden normaal ligt

Een lagere waarde kan worden gebruikt als:
- reflectiefactoren of contrasten ongewoon hoog zijn
- snelheid en/of nauwkeurigheid niet erg belangrijk zijn
- de taak slechts af en toe wordt uitgevoerd